تبلیغات
|-| Mehran Modiri |-| - پاسخ متقاعد کننده - نقد روزنامه اعتماد

|-| Mehran Modiri |-|

پاسخ متقاعد کننده - نقد روزنامه اعتماد
شنبه 30 مهر 1384

گویا همه از پاسخ دست اندرکاران شب های برره به انتقادها متقاعد شده اند.متن جوابیه را در وبلاگ هم گذاشته ام. این متن پاسخ  به همه خبرگزاری ها ارسال شده و جالب اینکه هر کدام به نوعی با آن رفتار کرد ه اند.خبرگزاری مهر که این پاسخ را در جواب یکی از مطالب خودش می داند .خبرگزاری فارس هم که پاسخ را ناقص دریافت کرده بود آن را همان طور ناقص روی سایت گذاشته بود و نوشته بود به دلیلی اهمیت این نامه ما آن را به همین شکل روی سایت می گذاریم.خبرگزاری البرز هم که خبر دروغ دستمزد یک میلیاردی از همان ها در آمد باپررویی خاصی جوابیه را با این عنوان روی سایتش گذاشته  -شبکه سه همه چیزراپاسخ داد الی سوال "البرز" - و یک سوال مسخره دیگر را مطرح کرده که حتما توقع دارد جواب هم بگیرد!

----------------------------------------------------

حالا یک نقد در تعریف از شب های برره از روزنامه اعتماد .این مطلب امروز یکی از تیترهای اعتماد بوده است.

شنبه 30 مهر ماه 1384 روزنامه اعتماد

شكستن‌ آیینه‌ »شب‌های‌برره‌«خطاست‌

جلال‌ خوش‌چهره‌:پخش‌ موفق‌ سریال‌ طنز »شب‌های‌ برره‌« از شبكه‌ سوم‌ سیما توانسته‌ است‌ در مدت‌ كوتاه‌ مخاطبان‌ زیادی‌ میان‌ مردم‌ پیدا كند. برخلاف‌ بسیاری‌ از سریال‌های‌ تلویزیونی‌ معمول‌ كه‌ عموما »هجو« را به‌ جای‌ »طنز« جعل‌ كرده‌ و به‌ خورد افكار عمومی‌ داده‌اند، خوشبختانه‌ این‌ بار دست‌اندركاران‌ تولید سریال‌ شب‌های‌ برره‌، انگشت‌ اشاره‌ خود را روی‌ واقعی‌ترین‌ رفتار اجتماعی‌ گذاشته‌اند و از همین‌ رو توانسته‌اند بسرعت‌ نزد مردم‌ جا باز كنند. این‌ سریال‌ عمده‌ تلاش‌ خود را بر نقد عادت‌هایی‌ متمركزكرده‌ كه‌ به‌ غلط‌ »سنت‌« خوانده‌ می‌شوند و چون‌ از هیچ‌ بنیان‌ اعتقادی‌ و اصول‌ اخلاقی‌ روشن‌ برخوردار نیستند، در بازار مكاره‌ عافیت‌طلبی‌های‌ روزمره‌، براحتی‌ معامله‌ می‌شوند. در این‌ حال‌ تبعات‌ تاكید بر استمرار چنین‌ عادت‌هایی‌ موجب‌ شده‌ تا برخی‌ افراد برای‌ عبور از سختی‌های‌ زندگی‌ تن‌ به‌ ریاكاری‌ها، دروغگویی‌ها و زیرپا گذاشتن‌ بسیاری‌ از اصول‌ اعتقادی‌ خود بدهند. در واقع‌ عادت‌های‌ غلط‌ و بی‌جراتی‌ در دفع‌ آنها بسیاری‌ از ما را در چرخه‌یی‌ از رفتار شبیه‌ به‌ هم‌ (اگر چه‌ با رنگ‌ و لعاب‌های‌ متفاوت‌) گرفتار دایم‌ كرده‌ است‌. رفتار مردم‌ روستای‌ »برره‌« به‌ تعبیری‌ بازتابی‌ از رفتاری‌ است‌ كه‌ ما هر روز شاهدش‌ هستیم‌ و بسا بارها و بارها مرتكب‌ آن‌ می‌شویم‌ و حالا كه‌ آن‌ را در قالب‌ طنز می‌بینیم‌، گل‌ خنده‌ بر لب‌هایمان‌ می‌شكفد و بی‌انصافی‌ است‌ اگر نگوییم‌ ممكن‌ است‌ بعضی‌ اوقات‌ خود را شبیه‌ مردمانش‌ ببینیم‌. پخش‌ سریال‌ »شب‌های‌ برره‌« در نوع‌ خود اقدامی‌ جسورانه‌ است‌ كه‌ رسانه‌ ملی‌ بنا بر وظیفه‌اش‌ كه‌ همان‌ آموزش‌ رفتار عمومی‌ است‌،به‌ آن‌ دست‌ زده‌ و باید كه‌ مورد تقدیر قرار گیردأ همچنانكه‌ دست‌اندركاران‌ این‌ سریال‌ بابت‌ نگاه‌ ژرف‌شان‌ به‌ اجتماع‌ خود قابل‌ تحسین‌ هستند. اما در این‌ میان‌ آنچه‌ جای‌ نگرانی‌ دارد، برخی‌ كم‌حوصلگی‌ها و كم‌طاقتی‌ها در انتقادپذیری‌ است‌. این‌ امر بویژه‌ هنگامی‌ ملموس‌تر می‌شود كه‌ هنرمندی‌، نویسنده‌یی‌ و خلاصه‌ هر دردمند اجتماعی‌ بخواهد بدون‌ رودربایستی‌ و تعریف‌ و تمجیدهای‌ »پاچه‌خوارانه‌« به‌ نقد رفتار مردم‌ جامعه‌ خود همت‌ كندأ چرا؟
چون‌ عادت‌ كرده‌ایم‌ كه‌ همیشه‌ وقتی‌ از جامعه‌ خود سخن‌ می‌گوییم‌ »گل‌ و بلبل‌« یادمان‌ نرود و همه‌ چیز را همانگونه‌ كه‌ هست‌ خوب‌ و بی‌عیب‌ برشمریم‌. در حالی‌ كه‌ هر جامعه‌یی‌ محتاج‌ نقد است‌، باید زنگارهای‌ نشسته‌ بر رفتارش‌ را كه‌ به‌ دلیل‌ عادت‌ها، پایدار شده‌ بزداید و میان‌ آنچه‌ باید باشد و آنچه‌ هست‌، تفاوت‌ قایل‌ شود.
كارویژه‌ سریال‌ »شب‌های‌ برره‌« حمله‌ به‌ عادت‌هایی‌ است‌ كه‌ به‌ غلط‌ نزد بسیاری‌ »سنت‌« خوانده‌ می‌شود و چه‌ هزینه‌هایی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ جامعه‌ ما به‌ دلیل‌ استمرار همان‌ عادت‌ها متحمل‌ شود. سریال‌ برره‌ همانگونه‌ كه‌ سازندگانش‌ در بیانیه‌ اخیر خود و در پاسخ‌ به‌ منتقدان‌ گفته‌اند تقبیح‌ چاپلوسی‌ و تملق‌گویی‌ است‌أ نهی‌ از دورویی‌ و دوگانگی‌ در رفتار و روابط‌ اجتماعی‌أ نفی‌ سودجویی‌ ومنفعت‌طلبی‌های‌ حرام‌أ تمییز میان‌ سنت‌ و عادت‌هایی‌ كه‌ به‌ نام‌ سنت‌ جعل‌ شده‌اند، نفی‌ برخی‌ باورهای‌ غلط‌ مثل‌ بسته‌ شدن‌ عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان‌ها و خلاصه‌ نفی‌ همه‌ عادت‌هایی‌ است‌ كه‌ یك‌ جامعه‌ مستعد برای‌ پیشرفت‌ را دچار ایستایی‌ مزمن‌ می‌كند. تلویزیون‌ به‌ عنوان‌ یك‌ رسانه‌ فراگیر كاری‌ جز این‌ نباید بكند و چه‌ خوب‌ كه‌ این‌ شیوه‌ در قالب‌ طنز پرجاذبه‌ انجام‌ شود. در اینجا ممكن‌ است‌ برخی‌ بگویند كه‌ لهجه‌ این‌ سریال‌ ممكن‌ است‌ با لهجه‌ برخی‌ از مردم‌ عزیز كشورمان‌ نزدیك‌ باشد یا برخی‌ بگویند این‌ سریال‌ دارای‌ بدآموزی‌هایی‌ است‌ مثل‌ آنچه‌ كه‌ این‌ روزها از مدل‌ دعواهای‌ برره‌یی‌ در مدارس‌ دیده‌ شده‌است‌. در پاسخ‌ به‌ این‌ انتقادها،علاوه‌ بر سر تعظیم‌ فرود آوردن‌ مقابل‌ همه‌ مردم‌ ایران‌ باید خاطرنشان‌ كرد كه‌ یك‌ رسانه‌ ارتباطی‌ برای‌ دادن‌
پیام‌ خود به‌ مردم‌، آن‌ هم‌ در قالب‌ طنز از ابزارهای‌ خاص‌ خود بهره‌ می‌برد، حال‌ ممكن‌ است‌ این‌ ابزار گاهی‌ به‌ من‌، تو و یا دیگری‌ شبیه‌ باشد، ولی‌ مهم‌ نفس‌ پیام‌ است‌ كه‌ همه‌ ما را مخاطب‌ قرار داده‌ است‌. همچنین‌ بدآموزی‌های‌ این‌ سریال‌ اگر مثل‌ آن‌ چیزی‌ است‌ كه‌ در »دعوای‌ برره‌یی‌« نمود یافته‌، باز ایراد را باید در خودمان‌ ببینیم‌ كه‌ چرا میان‌ این‌ همه‌ پیام‌ سریال‌ طنز پرمخاطب‌ »شب‌های‌ برره‌« فقط‌ دعوایش‌ را بسرعت‌ به‌ عادت‌هایمان‌ اضافه‌ كرده‌ایم‌* خوب‌ است‌ در جامعه‌ خود، انتقاد و انتقادپذیری‌ را جایگزین‌ عادتی‌ كنیم‌ كه‌ اصرار به‌ سرشار از گل‌ و بلبل‌ نشان‌ دادن‌ همه‌چیز دارد.
نوشته شده توسط الهه در شنبه 30 مهر 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ